Politica de livrarea și de retur pentru serviciile achiziționate online

Politica de livrare și de retur pentru plățile efectuate online pe platforma digitală www.bazaitu.ro


Această pagină cuprinde informații destinate tuturor persoanelor care achiziționează servicii de pe platforma www.bazaitu.ro în calitate de beneficiari sau pentru alte persoane minore și sunt parte integrantă a Termenilor și Condițiilor aplicabile.


 Drepturile și obligațiile părților

Beneficiarul serviciilor psihologice sau psihoterapeutice (în continuare „servicii”) are următoarele drepturi și obligații: 

  • să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor;
  • să achite integral prețul serviciilor ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;
  • să respecte indicațiile furnizorului serviciului și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor;
  • să-și asume în totalitate declarația privind consimțământul informat.

Furnizorul serviciilor (profesionistul) are următoarele drepturi și obligații:

  • să îi fie achitate integral prețul serviciilor, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată convenită (numerar, transfer bancar sau plată electronică efectuată online prin intermediul platformei www.bazaitu.ro;
  • să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
  • să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
  • să respecte confidențialitatea sesiunilor, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;
  • e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor, fără a afecta calitatea acestora.

Politica de livrare a serviciilor achiziționate online

Livrarea serviciilor achitate se efectuează prin prestarea, de către furnizor, a serviciilor achiziționate de către beneficiar, la data și ora convenită în prealabil, în funcție de disponibilitatea furnizorului și a programului de lucru afișat pe site, atâta timp cât sunt respectate drepturile și obligațiile menționate la capitolul <<Drepturile și obligațiile părților>>, iar Termenii și Condițiile afișate pe site sunt în prealabil acceptate de către beneficiar.

Ședințele terapeutice, atât de psihologie cât și de psihoterapie, pot fi achitate atât înainte cât și după efectuarea ședințelor de terapie, atâta timp cât beneficiarul a acceptat Termenii și Condițiile puse la dispoziție pe site.

Prețul afișat pe site la secțiunea pentru atelierele de dezvoltare personală, este valabil pentru un modul de 10 ședințe, iar sesiunile pierdute nu se pot recupera la o dată ulterioară, din motive ce țin de logistică și spațiu (suprapunerea peste alte ateliere deja aflate în derulare).  Fiecare modul se va desfășura la data stabilită, săptămânal, până la finalizare. Prețul pentru un modul poate fi achitat pentru fiecare ședință în parte, însă, clientul are obligația să achite prețul integral al modulului indiferent la câte ședințe participă.  

Termenii și Condițiile disponibile pe site sunt considerate acceptate de către beneficiar atât în momentul transmiterii unui mesaj prin intermediul platformei, în secțiunea <<Contact>>, cât și prin achiziționarea unui serviciu sau pachet de servicii disponibil pe site.

În mod particular, plata ședințelor realizate online se face înainte ca ședința să aibă loc, altfel sesiunea va fi considerată anulată.

În cazul în care o sesiune a fost achitată prin plata online, dar banii au fost blocați de banca emitentă a cardului, se va considera că plata nu a fost efectuată iar clientul va trebui să plătească din nou pentru serviciul solicitat.

Dacă furnizorul de servicii nu este anunțat cu cel puțin 24 de ore despre anularea unei programări stabilite în prealabil, ședința este achitată integral. În mod reciproc, dacă furnizorul serviciilor nu va putea onora ședința stabilită, următoarea sesiune de psihoterapie va fi gratuită.

Politica de retur a serviciilor achiziționate online

Conform Legislației U.E. privind drepturile consumatorilor si Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgenta nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor, în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, orice client care a achiziționat online servicii de pe platforma www.bazaitu.ro are dreptul de a denunța contractul încheiat la distanta în termen de 14 zile.

Plățile online sunt făcute în contul Cabinetului Individual de Psihologie (în continuare CIP) – Gabriela Bâzâitu, care încasează sumele specifice serviciilor oferite spre achiziționare pe platformă.

Prin contract la distanta se înțelege contractul de furnizare de servicii încheiat între un profesionist și un client, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către furnizorul serviciilor, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanta.

Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul încheiat la distanta, în termen de 14 zile, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv, atâta timp cât serviciul achiziționat nu a fost deja prestat de profesionist în acest interval de timp.

Obligațiile care revin profesionistului în cazul retragerii:

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, comisioanele pentru plată, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de sesizarea consumatorului în legătură cu denunțarea unilaterală a contractului.

Profesionistul rambursează sumele menționate prin returnarea în contul cardului cu care s-a făcut plata de către consumator, fără a se reține în sarcina consumatorului plata comisioanelor necesare rambursării.

 


Data ultimei actualizări: 30.03.2021