Prelucrarea datelor cu caracter personal ale plătitorilor

Află toate detaliile despre modul în care se prelucrează datele tale cu caracter personal


Această pagină cuprinde informații destinate celor care utilizează
platforma bazaitu.ro în calitate de PLĂTITORI,
conform Termenilor și Condițiilor aplicabile.


 

Te rog să citești cu atenție în cele ce urmează toate informațiile relevante legate de modul în care se utilizează și se protejează datele tale personale, precum și drepturile pe care le poți exercita cu privire la datele tale personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este esențială pentru a-ți permite să efectuezi servicii de plată online prin instrumente de plată electronică într-un mod sigur și cu prevenirea riscului de fraudă.

Refuzul furnizării datelor personale solicitate duce la imposibilitatea utilizării serviciilor de procesare a plăților.

Aplicabilitate

Prezenta notă de informare se referă la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care sunt de natură să conducă la identificarea, în mod direct sau indirect, a unei persoane fizice care face o plată pe platforma bazaitu.ro, care acționează la momentul efectuării plății, fie în nume propriu (plată în interes personal), fie ca reprezentant al unei entități (plata în interes de serviciu) – denumită în cele ce urmează “PERSOANĂ VIZATĂ”.

Condițiile prezentate în această pagină se completează cu cele din Politica de confidențialitate.

Entitatea responsabilă

Atunci când utilizezi platforma bazaitu.ro pentru efectuarea unor plăți, datele tale personale sunt prelucrate de Cabinetul Individual de Psihologie (în continuare CIP) Gabriela Bâzâitu, înregistrat la Registrul Comerțului prin CUI 31531185, având sediul social în com. Lazu, jud. Constanța, str. Costache Negri, nr. 7, cod 907016, care acționează în calitate de proprietar și administrator al platformei bazaitu.ro.

Ce este GDPR

Poți afla toate detaliile despre semnificația GDPR și ce reprezintă acest acronim pentru noi la secțiunea dedicată «Ce este GDPR» din Politica de confidențialitate.

De ce colectez date personale

Circulația datelor în mediul online este supusă unor riscuri serioase legate de furtul datelor. De aceea, pentru prevenirea fraudelor (în special, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată eletronice, spălarea banilor și finanțarea terorismului), procesarea plăților online implică un efort substanțial legat de asigurarea unor canale tehnice sigure pentru circulația datelor între toate părțile implicate.

În mod particular, plățile derulate prin card sunt supuse unei reglementări foarte stricte, care este actualizată periodic, atât la nivel legislativ, cât și prin standarde specifice de securitate dezvoltate de organizațiile internaționale de plăți.

Existența și menținerea unor protocoale de securitate a datelor de card și de conformitate este esențială pentru derularea plăților online prin card bancar.

Acesta este motivul pentru care activitatea de prelucrare date personale în contextul procesării unei plăți online presupune inevitabil colectarea anumitor date de natură să identifice cu ușurință, atât beneficiarul plății, cât și plătitorul, precum și detaliile relevante privind plata.

Totodată, prin intermediul colectării datelor cu caracter personal, platforma bazaitu.ro asigură evidența electronică privind achitarea obligațiilor financiare către CIP – Gabriela Bâzâitu.

Mai multe informații
Pentru că plățile electronice de pe platforma bazaitu.ro sunt efectuate prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA Payments te invit să afli mai multe informații despre modul în care funcționează acestea și despre legislația aplicabilă plăților, accesând acest link.

Când colectez date personale

Am acces la datele tale cu caracter personal atunci când efectuezi o plată prin intermediul platformei bazaitu.ro , precum și ori de câte ori interacționezi cu serviciile pe care le furnizez în cadrul CIP – Gabriela Bâzâitu, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îmi revin ca psiholog și psihoterapeut.

Din ce surse obțin date personale

Se prelucrează datele personale obținute prin diverse canale:

  • datele personale pe care le furnizezi în mod direct atunci când completezi informațiile solicitate în pagină noastră securizată de plată;
  • datele furnizate de către procesatorul de plăți Netopia Payments la momentul efectuării plății electronice;
  • datele completate în câmputerile de comentariu de pe site;
  • datele furnizate în momentul înregistrării unui cont pe site.

De asemenea, putem colecta date personale în momentul în care este accesat site-ul nostru web. Site-ul nostru colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Totodată, site-ul nostru web utilizează module cookie și tehnologii similare, despre care poți citi pe larg în Politica cookies.

Ce date personale prelucrează platforma

În funcție de metoda de plată aleasă, platforma prelucrează următoarele categorii de date personale:

Date de contact ale plătitorului
Prelucrează date de telefon, adresa e-mail și adresa de facturare, care sunt asociate metodei de plată utilizate.

Date de identificare ale plătitorului
Prelucrează numele și prenumele, care sunt asociate metodei de plată utilizate.

Date privind metoda de plată utilizată
În cazul plății efectuate prin card emis sub sigla Visa/Mastercard, vom redirecta către platforma Netopia Payments, pentru a fi prelucrate, datele înscrise pe card (număr card, nume & prenume, data expirării și cod de securitate). Aceste date sunt transmise, conform standardelor autorizate în industrie, printr-un canal securizat direct către banca noastră parteneră acceptantă a plății, către schemele de plată Visa/Mastercard și către banca emitentă a cardului, fără a fi stocate de platforma bazaitu.ro.

Date privind tranzacția
Se prelucrează denumirea, țara beneficiarului, codul unic de identificare al tranzacției, data tranzacției, valoarea tranzacției și descrierea plății.

Date de conexiune
Se prelucrează locația, adresa IP, dispozitivul, sistemul de operare și browser-ul de Internet folosit.

Date privind istoricul tranzacțional
Se prelucrează date privind istoricul activității de utilizare sistemului de plată electronică pus la dispoziție pe site.

Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă realizată prin utilizarea platformei noastre de plăți
Se prelucrează date referitoare la suspiciuni de fraude sau alte utilizări ilegale ale serviciilor pe care le punem la dispoziție.

Date suplimentare care să ateste identitatea plătitorului și metoda de plată utilizată  
În mod excepțional, în cazul în care există suspiciuni cu privire la anumite tranzacții, este posibil să îți solicit informații și/sau documente suplimentare pentru asigurarea securității plății, cum ar fi o fotografie a cardului utilizat pentru efectuarea plății cu mascarea parțială a seriei de card, un extras bancar în care să fie evidențiată suma blocată sau o copie după un act de identitate. Prin furnizarea documentelor solicitate, vom intră în posesia codului numeric personal, a fotografiei tale și a altor informații care rezultă din documente.

Scopurile prelucrării

Autorizarea și procesarea plății
Pentru autorizarea plății, transmitem către Netopia Payments anumite date personale pe care le primim de la clienții noștri parteneri și/sau pe care le colectăm în regim propriu (cum este cazul datelor privind metoda de plată utilizată și datele despre tranzacție). Este posibil ca, în vederea autorizării tranzacției.

Informare cu prvire la statusul plății
Te putem contacta prin mesaje de tip e-mail și/sau SMS pentru a-ți transmite informări referitoare la rezultatul plății efectuate.

Comunicări
Te putem contacta telefonic și/sau prin mesaje de tip e-mail și/sau SMS pentru a-ți transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic, etc.).

Asistență clienți
Utilizăm date personale pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea unor potențiale plăți frauduloase.

Soluționarea disputelor legate de plăți
În cazul în care apar dispute legate de o plată pe care ai efectuat-o către partenerul nostru (cum ar fi refuzul de plată/chargeback), trebuie să fie prelucrate o serie de date personale despre tranzacția pe care ați făcut-o. Astfel, partenerul nostru trebuie să păstreze și să ne transmită documente justificative legate de tranzacția ta, iar noi vom transmite aceste date către furnizorii noștri pentru a soluționa disputele legate de plăți.

Prevenirea fraudelor și securitatea plăților
datele personale pe care le colectăm trebuie să permită identificarea persoanei implicate în tranzacție în vederea combaterii fraudelor online.

Evidențe contabile proprii
Atunci când colectăm fondurile în numele clienților noștri parteneri, trebuie să menținem evidențe contabile cu privire la fondurile încasate, în temeiul îndeplinirii obligațiilor legale din legislația financiar-contabilă și fiscală.

Dezvoltarea serviciilor
Utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru diminuarea riscului de fraudă.

Temeiurile prelucrării

Se prelucrează datele personale obținute în baza următoarelor temeiuri juridice:

  • executarea obligațiilor contractuale față de beneficiarii serviciilor oferite;
  • executarea contractului nostru de servicii (ca urmare a faptului că ai acceptat Termenii și Condițiile puse la dispoziție pe platformă);
  • conformarea cu obligațiile noastre legale (cum ar fi legislația privind cunoașterea clientelei, legislația fiscală și contabilă, etc.);
  • interesul nostru legitim de a asigura securitatea platformei noastre, de a preveni fraude și incidente legate de plăți, de a soluționa eventuale dispute cu privire la plată, de a monitoriza calitatea serviciilor noastre și capacitatea tehnică a platformei noastre.

Dezvăluirea datelor către terți

Poți afla toate detaliile despre situațiile în care dezvăluim date către terți la secțiunea dedicată «Dezvăluirea datelor către terți» din Politica de confidențialitate.

Securitatea datelor

Poți afla toate detaliile despre măsurile tehnice și organizatorice pe care le luăm pentru a asigura securitatea datelor la secțiunea dedicată «Securitatea datelor» din Politica de confidențialitate.

Stocarea datelor

Datele tale personale sunt păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.

Toate datele cu caracter personal existente în sistemele noastre în legătură cu activitățile de procesare a plăților sunt supuse unor perioade de stocare extinse de până la 15 ani de la data efectuării unei tranzacții de plată, având în vedere obligațiile noastre de reglementare și conformitate (cum ar fi combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, prevenirea fraudei, termenele de prescripție aplicabile infracțiunilor care au ca rezultat fraudarea unui deținător de card sau a unui client partener), obligațiile contabile și fiscale, precum și cele de arhivare.

Transferul datelor

Poți afla toate detaliile despre locațiile în care păstrăm datele și modul în care transferăm datele la secțiunea dedicată «Transferul datelor» din Politica de confidențialitate.

Drepturile persoanelor vizate

Poți afla toate detaliile despre drepturile pe care le poți exercita în calitate de persoană vizată, în ceea ce privește prelucrările pe care le facem cu privire la datele tale atunci când efectuezi o plată prin platforma noastră, la secțiunea dedicată «Drepturile persoanelor vizate» din Politica de confidențialitate.

Cereri

În cazul în care vrei să ne adresezi o cerere cu privire la drepturile tale cu caracter personal, te rog să mă contactezi prin intermedul formularului pus la dispoziíe pe site la rubrica <<Contact>>.

Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP)

Poți afla mai multe informații despre Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la secțiunea dedicată din Politica de confidențialitate.

Actualizări

Platforma bazaitu.ro își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.


Versiune actualizată: 30.03.2021